Hvad er grøn gødning?

Grøn gødning er nitratbaseret, mineralsk gødning med nøjagtig samme kemiske og fysiske sammensætning som gødninger, der produceres med fossile brændstoffer (naturgas, kul, olie), men med et meget lavere kulstofaftryk, fordi de produceres ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energikilder (vandkraft, vind, sol). Det betyder, at grøn gødning er en fossilfri, effektiv og nem måde at gøre fødevareproduktionen mere klimavenlig på.

Yara gør mineralsk gødning grøn

Grøn gødning artikel

Når Yara begynder med grøn mineralsk gødning i 2023, varsler det et stort skifte i produktionen og klimaaftrykket. Journalist på Maskinbladet, Anders Melchiorsen, var forbi vores stand på Agromek til en snak med chef for forretningsudvikling, Søren Fredslund, om Yaras fossilfrie grønne gødning.

Læs artiklen her

Hvordan fremstilles grøn gødning?

Ammoniak er byggestenen i alle mineralske gødninger. I dag produceres ammoniak ved hjælp af brint fra fossile brændstoffer. Ved produktion af grøn gødning kommer den brint, der er nødvendig for at fremstille ammoniak, fra vand ved hjælp af elektrolyse baseret på elektricitet fra vedvarende energikilder. Efter ekstraktion af brint for at skabe organisk ammoniak forbliver alle andre processer de samme. Dette omfatter anvendelse af en katalytisk proces med den bedste, tilgængelige teknologi (BAT).

Hvor vil grøn gødning blive produceret?

Porsgrunn

De første leverancer af Yaras grønne gødning vil være baseret på pilotprojektet i Porsgrunn, Norge, da dette er et af de første projekter, der sættes i gang. Konstruktionen af det nye anlæg er allerede startet. Senere leverancer vil blive integreret i Yaras portefølje af fremtidige, grønne ammoniakprojekter. Porsgrunn-projektet er Yaras første elektrolysecelle-projekt på en industriel skala med systemintegration i et eksisterende ammoniakanlæg. Den kommercielle opstart af dette projekt er planlagt til 2023. I anlægget vil der blive produceret omkring 20.000 tons ammoniak om året, som omdannes til mellem 60.000 og 80.000 tons fossilfri, organisk mineralgødning.

Ly til vores podcasts

Fossilfri

Grøn gødning gør det muligt at dekarbonisere fødevaresystemet og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer

Effektiv

Grøn gødning vil reducere CO2-aftrykket betydeligt i hele fødevareværdikæden fra jord til bord

Nem

Grøn gødning er en nem måde at reducere CO2-aftrykket fra afgrøder og fødevarer på uden at skulle ændre drift

Hvor stort er CO2-aftrykket fra grøn gødning?

Footprint

Ved hjælp af anvendelsen af en katalytisk proces med den bedste, tilgængelige teknologi (BAT), som først blev udviklet af Yara og senere blev delt med andre producenter, har Yaras nitratbaserede, mineralske gødninger, der produceres i den Europæiske Union og Norge, i dag allerede et CO2-aftryk, der er omkring 50-60 % lavere sammenlignet med de fleste ikke-EU-gødninger. Anvendelsen af elektricitet fra vedvarende energikilder til produktion af nitratbaseret, grøn gødning vil sænke CO2-aftrykket med yderligere 80-90 %.

Skiftet til grøn gødning vil ligeledes have stor indflydelse på slutproduktets CO2-aftryk og reducere dette med omkring 20 % for hvede og omkring 12 % for et brød.

Hvordan kan jeg stole på, at CO2-aftrykket er korrekt?

Yara har udviklet en metode, der skal sikre, at CO2-aftrykket bliver beregnet korrekt igennem hele produktionsprocessen. Den uafhængige forsikrings- og risikostyringsudbyder DNV vil som uafhængig tredjepart validere metoden Product Carbon Footprint (PCF), som er en af de mest veletablerede metoder til bestemmelse af et produkts klimapåvirkning. Tredjepartsverifikationen sikrer, at vores metode og beregninger er korrekte og transparente.

Er den grønne gødning 100 % fossilfri?

Footprint

En mindre del af produktionsprocessen af grøn gødning vil fortsat kræve anvendelse af fossil energi. For eksempel kan fosfatminemaskiner og andre aktiviteter (f.eks. transport) stadig kræve anvendelse af fossile brændstoffer og input fra fossile brændstoffer. Men en ændring af produktionsprocessen bag grøn gødning gennem brug af elektricitet fra vedvarende energikilder vil have stor indflydelse på gødningens CO2-aftryk, hvilket betyder, at Yara vil kunne tilbyde gødning med et CO2-aftryk, der er 80-90 % lavere.

I fremtiden kan denne procentdel blive endnu større, da Yara også arbejder på at reducere den resterende klima- og miljøpåvirkning ved for eksempel at muliggøre brugen af genanvendte næringsstoffer.

Hvilken rolle skal fødevarevirksomhederne spille med hensyn til grøn gødning, og hvorfor?

Grøn gødning er et afgørende skridt i dekarboniseringen af fødevarekæden. Ved at bruge grøn gødning i deres forsyningskæder kan fødevarevirksomhederne opfylde deres klimaløfter og være pionerer i klimaomstillingen. Pr. 16. marts 2022 havde 186 føde- og drikkevarevirksomheder forpligtet sig til eller allerede fastsat mål for reduktion af deres drivhusgasudledninger i overensstemmelse med initiativet Science Based Targets (SBTi).

Vidste du?

Yara går tilbage til sin fortid for at håndtere fremtiden

Vidste du, at Yaras grundlæggere faktisk opfandt ideen om at bruge vandkraft til at udvinde kvælstof fra luften til storstilet mineralgødningsproduktion allerede i begyndelsen af 1900-tallet? Senere blev nye, mere effektive teknologier – elektrolyse baseret på vandkraft og Haber-Bosch-processen – implementeret på Yaras fabrikker. Derefter skiftede produktionen til at bruge naturgas i løbet af det 20. århundrede, da det var billigere på det tidspunkt. På Yara-fabrikken i Glomfjord, Norge, fortsatte man dog med at bruge elektrolyse baseret på vandkraft helt frem til 1991.

Nu, da verden står over for stigende udfordringer i forbindelse med klimaændringer, vender vi tilbage til vores fortid for igen at bruge elektricitet fra vedvarende energikilder og elektrolyseteknologi. Dette vil gøre det muligt for os at fremskynde overgangen til en naturpositiv fødevarefremtid, der er modstandsdygtig og mindre afhængig af fossile brændstoffer.

Vil du vide mere om grøn gødning?

Kontakt os

Søren Fredslund
Søren Fredslund
Business Development Manager

Vi ændrer fremtiden

Grøn gødning vil være en game-changer: Vi kan ikke dekarbonisere fødevareværdikæden uden den.

Yaras premium-gødninger har allerede et lavt CO2-aftryk. Men i dag er gødningsproduktionen stadig afhængig af fossile brændstoffer. Det er vi ved at ændre.

Allerede næste år vil Yara markedsføre fossilfrie, grønne gødninger, der produceres ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energikilder i stedet for fossile brændstoffer. De vil hovedsagelig blive fremstillet ved hjælp af vand og luft. Det betyder, at disse grønne gødninger vil have et 80-90 % lavere CO2-aftryk end gødninger, der produceres ved hjælp af naturgas.