Tankmix™ og TankmixIT

Find retningslinjerne for hvilke plantebeskyttelsesmidler der kan blandes med YaraVita™

Tankmix™ er en online service, der beskriver retningslinjerne for at blande YaraVita™ gødningsprodukter med forskellige plantebeskyttelsesprodukter. Servicen giver vejledning til hvorvidt blanding er mulig og i hviken rækkefølge der bør blandes samt hvilken vandmængde, der bør benyttes.

Tankmix™ er opdelt som en database med resultater indeholdende tusindvis af individuelle test af to- eller flerkomponent tankblandinger. Hver test  udføres under kontrollerede forhold i vores produktudviklings laboratorie, som følger BS EN ISO 9001:2000-standard, hvilket sikrer et brugbart resultat fra hver test. Testen er en laboratorietest og tester tankblandinger for blandbarhed, udfældning samt udsprøjtning gennem sprøjtedyse.

Tankmix databasen holdes hele tiden opdateret. Databasen findes på www.tankmix.com.

Benyttelse af Tankmix™ er meget simpelt og samtidig gratis for alle ved benyttelse af gæste adgang. Vælg land og find et YaraVita produkt du ønsker at blande med et eller flere plantebeskyttelsesmidler. Tankmix™ vil herefter producere en liste med alle laboratorie test, som er blevet udviklet med de valgte produkter. Hvis den ønskede kombination ikke kan findes, er det muligt at bestille en tankmix test. Hvis produkterne er tilgængelige i vores laboratorie, vil det være muligt at lave en test indenfor få timer. 

Yara foreslår at benytte TankmixIT som en guide og garanterer ikke hverken for fysisk eller biologisk kompatibilitet, da der er mange variable som kan have en indflyldelse på resultatet når der blandes under markforhold. Brugervenligt redskab som er nemt at forstå Pålidelige råd angående hensigtsmæssige blandinger Meget nøjagtig brugervejledning som hjælp til den rette brug af YaraVita™ produkter En sideløbende opdateret online database med de nyeste test resultater Gå til Tankmix™ - www.tankmix.com

Prøv Yara TankmixIT smartphone app GRATIS Get TankmixIT on the App Store

Get CheckIt on Google play

TankmixIT for mobile

 

Om TankmixIT

TankmixIT er en landbrugs app designet til smartphones og giver vejledning til blanding af YaraVita gødning med plantebeskyttelsesmidler og andre produkter. TankmixIT er en mobil version af Yara Tankmix™ online version.

Benyttelse af app’en er meget simpelt. Efter at app’en er downloaded og installeret skal handelsbetingelserne først accepteres før der vælges land og dermed det passende produktsortiment. Herfra kan der vælges mellem de forskellige YaraVita™ produkter samt andre plantebeskyttelsemidler. TankmixIT vil herefter producere en liste med alle laboratorie test som er blevet udviklet med de tidligere valgte produkter. Hvis kombinationen af to produkter ikke kan findes, er det muligt at bestille en tankmix test. Hvis materialerne er tilgængelige i vores laboratorie, vil det være muligt at lave en test indenfor få timer. 

Yara foreslår at benytte TankmixIT som en guide og garanterer ikke hverken for fysisk eller biologisk kompatibilitet, da der er mange variable som kan have en indflyldelse på resultatet når der udføres tankblaninger under markforhold.