Yara N-Barometer

Yara N-Barometer giver et billede af, hvor meget af den tilførte mængde kvælstof, som optages i vinterhvede, hvornår det optages samt hvor meget der leveres fra jorden igennem mineralisering i løbet af vækstsæsonen.

Følg kvælstofoptaget i vinterhvede med Yara N-Barometer

Yara N-Barometer er målinger af kvælstofoptagelse i en række forsøg med stigende kvælstoftildelinger i vinterhvede, hvor der er forsøgsled uden kvælstoftilførsel og forsøgsled som tildeles op til 300 kg N/ha.

Kvælstofoptagelsen bestemmes ud fra målinger med en håndholdt Yara N-sensor, som fungerer ud fra samme princip som i vores traktormonterede N-sensor. Der måles fra første kvælstoftilførsel og indtil ultimo maj måned. Forsøgene er geografisk fordelt i hele landet. Resultaterne kan følges nederst på siden.

Kvælstofoptag og beslutningsstøtte

En sammenligning af kvælstofoptagelse i henholdsvis de gødede og ugødede forsøgsled giver en god indikation af kvælstofeffektiviteten, altså i hvor høj grad det tilførte kvælstof er optaget, når mineraliseringen fratrækkes. Dette er nyttig viden og danner beslutning for hvornår og hvor meget mere kvælstof der bør tilføres til marken.

På baggrund af kvælstofmålingerne kan det således være muligt at beslutte hvorvidt det vil være fordelagtigt at tilføre mere kvælstof. Når optagelseskurverne flader ud responderer afgrøden ikke på yderligere tilført kvælstof, og der skal ikke tilføres mere kvælstof. Så længe optagelseskurverne er stigende vil afgrøden respondere på yderligere tilført kvælstof, og tilførsel af kvælstof vil altså medføre et yderligere optag.

Følg hvedemarkerne i N-Barometeret 2023 her: