Indstil din gødningsspreder

En grundlæggende forudsætning for at udnytte gødningen bedst muligt er, at gødningen spredes jævnt og i den rette mængde i hele den ønskede spredebredde. Yaras gødningskvalitet giver et forspring på præcis spredning, men spredningsmetoden er bestemt også væsentlig. Kun ved at tildele gødningen med stor opmærksomhed og nøjagtighed kan man sikre sig det bedst mulige udbytte.

 • Spredetabeller fra producenterne af spredemaskiner er baseret på tests under ideelle forhold på forsøgsstationer. Disse giver information om hvordan sprederen indstilles mest optimalt, så man opnår en jævn spredning med den ønskede anvendelsesmængde og spredebredde. Indstillingerne varierer fra maskine til maskine og ved forskellige gødningstyper. 

Hvis spredetabeller ikke er tilgængelige, er det anbefalet at benytte udstyr til at teste sprederen i marken. Dette kan bl.a. gøres ved hjælp af Yaras spredebakker Yara PRECISE, som du kan læse mere om og se vejledningsfilm i her.

Gødningssprederen

Dårlig spredning af gødningen fører til, at nogle dele af marken får for meget gødning og andre dele får for lidt. Dette giver et uundgåeligt udbyttetab. Derfor skal spredningen udføres optimalt hver gang. Dette kan opnås ved at følge disse retningslinjer før hver spredning: 

 • Tjek sprederen for slid, udskift dele hvis der er behov for det, og følg i øvrigt sprederfabrikantens vedligeholdelses råd i henhold til manualen. 
 • Benyt de foreslåede spredeindstillinger for hver gødningstype og test dem ved hjælp af spredebakker inden spredning. Justér sprederen efter resultaterne for at give en lav variationskoefficient.  
 • Hold jævnligt øje med indstillingerne for at sikre en jævn spredning. 
 • Dokumentér og gem alle vedligeholdelses- og kalibreringsdata. 
 • Sprederen skal rengøres regelmæssigt. Spul den med vand ved arbejdsdagens afslutning. 
 • Beholder og udgang skal overdækkes, hvis sprederen er fyldt med gødning i længere perioder. 
 • Sørg for, at sprederen er udstyret med et gitter med en maskestørrelse på ca. 10 mm over beholderen. Det reducerer risikoen for blokering af udgangen pga. klumper i gødningen. 
 • Hold sprederen i god stand jvf. instruktionsmanualen. 

Indstilling af gødningssprederen

De korrekte indstillinger for sprederen afhænger af gødningsproduktet. Kornstørrelses fordeling, vægtfylde ved løsvægt, samt gødningens flowrate har betydning for sprederens korrekte indstilling. Yaras gødninger bliver produceret på flere forskellige fabrikker i Europa. Alle lever de op til vores høje kvalitetskrav, men deres fysiske egenskaber kan være forskellige fra fabrik til fabrik, hvorfor indstillingen af gødningssprederen kan afhænge af, hvor den enkelte gødning er produceret. 

Når du skal vælge spredetabel for en af vores gødninger, skal du derfor være opmærksom på hvilken fabrik, den er produceret på. Du finder oplysning om produktionssted på sækken eller ved henvendelse hos din grovvareforhandler. Har du brug for at bestemme den nøjagtige rumvægt til indstilling af spredere, henviser vi til spredeproducenternes anvisning. 

image5krwi.png
Produktionsopslyninger vil altid fremgå af selve storsækken.
imagezmvvv.png
Overblik over fabrikskoder og produktionssteder.

 

Gode råd til indstilling af gødningssprederen 

 • Læs manualen! Producentens anbefalinger til indstilling og kalibrering skal nøje overholdes. 
 • Centrifugalsprederen skal indstilles i henhold til den rigtige spredetabel. 
 • Husk at tage hensyn til produktionssted når du vælger spredetabel. 
 • Skal du bruge litervægten for indstilling af spreder, så mål den efter spredeproducentens anvisning. Test spredemønsteret med spredebakker før spredningen går i gang. Tjek jævnligt om den spredte mængde stemmer med det planlagte. Granulerede og prillede produkter har ikke de samme spredeegenskaber, hvilket fremgår af spredetabellerne. Du kan finde spredetabeller på spredeproducentens hjemmeside. 

 

Spredning af gødningen

 • Sørg for at holde den rette arbejdsbredde i marken. På sort jord kan der med fordel anvendes GPS-teknologi. 
 • Brug kantspredeudstyr og hold sikkerhedsafstand. 
 • Sprederen kan med fordel være udstyret med sektionsafluk med GPS. 
 • Gødning bør ikke spredes i kraftig blæst. I sidevind rykkes hele spredemønsteret sidelæns. I modvind kan der opstå turbulens bag ved traktoren. 
 • Vær opmærksom på høj luftfugtighed. Visse gødningstyper optager mere fugt end andre. 
 • Hold et jævnt tempo. Et ujævnt tempo kan give 10-20 % forskel i spredningen. 
 • Kør ikke for hurtigt. Jo hurtigere du kører, jo større virkning får ujævnhederne i marken. Høj fart medfører også at belastningen på spredetallerknerne øges, da mere gødning føres ud pr. tidsenhed. Det kan give et ujævnt spredebillede. 
 • Tjek sprederesultatet løbende. Der kan bla. være behov for at justere højden på en traktormonteret spreder. På luftdrevne spredere kan slidte knastvalser i udgangen knække, og hullede slanger kan forårsage ujævn spredning. Læs mere i sprederens manual! 


Listen to "Præcis spredning er en forudsætning for optimalt gødningsudbytte" on Spreaker.

Er du interesseret i mere information?