Spildevandsbehandling

Om du repræsenterer en kommune eller et industrielt renseanlæg bliver rensekravene stadig strengerer og mere udfordrende at opfylde. Yara kan hjælpe dig med at effektivisere din renseproces på mange områder. Vores tekniske sælgere kan hjælpe dig på følgende områder:

 • Biologiske renseprocesser 
 • Afvanding af slam / partikelseparation
 • Sikkert arbejdsmiljø (H₂S kontrol)
 • Lugtbekæmpning (H₂S kontrol)
 • Korrosionskontrol (H₂S kontrol)

 Udover kommunale rensningssystemer og renseanlæg kan følgende industrier være aktuelle: 

 • Træ- og papirproduktion
 • Oliraffinaderier / petrokemiske industrier 
 • Bryggerier 
 • Forarbejdning af frugt og grøntsager 
 • Tekstilindustrien 
 • Kemikalieindustrien 
 • Medicinalindustrien 
 • Kondensering
 • De-icing væsker fra lufthavne

Kontakt os

Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions
Søren Marqvorsen
Søren Marqvorsen
Salgsansvarlig – Vand- og lugt behandling/YaraNutriox™
Telefon