NPK, NK og NP gødning specialdesignet til landbruget.

YaraMila

YaraMila® er navnet på Yaras NPK gødning og sortimentet tilbyder en række komplette afgrødeløsninger, som er optimeret og tilpasset afgrødernes behov. Yaras NPK gødninger er udviklet til landbruget og kan alle spredes på de store arbejdsbredder, som der benyttes i Danmark. NPK gødningerne indeholder desuden også vigtige sekundære- og mikronæringsstoffer.

YaraMila gødning er sammensat til at opfylde landbrugsafgrødernes specifikke behov og NPK, NK og NP gødningerne indeholder nogle af de mest plantetilgængelige N, P og K kilder, der er til rådighed. Hvert gødningskorn indeholder netop den mængde næringsstoffer der er deklareret. Dette sikrer at alle næringsstoffer er tilgængelige for planten, når den har behov for dem.

Du kan læse meget mere om NPK og de mange fordele ved at bruge YaraMila NPK-gødninger - klik her.

Er du interesseret i at se vores samlede sortimentsoversigt for 2023/2024