Opbevar og håndter korrekt

Et godt lager med de rette forholdsregler er altid vigtigt for at opretholde gødningens kvalitet. Hvor det er muligt bør gødning opbevares på et lukket og sikkert lager, for at beskytte produkterne fra vind og vejr og reducere risikoen for tyveri. De ideelle lagerforhold er:

 

En lukket bygning der kan beskytte produktet mod vind og vejr og især mod direkte sollys.

 • Et rent miljø uden skidt og støv.
 • Temperaturer må ikke overstige 30˚C. Visse gødningstyper, så som YaraBela Axan, er følsomme over for høje temperaturer.  
 • Beskyt gødningen mod direkte sollys og UV stråling, da dette kan beskadige storsækken.
 • Beskyt gødningen mod fugt, da dette kan beskadige gødningen og forårsage klumper og støv, hvilket  forværrer gødningens spredeegenskaber.
 • Ved stabling af sække er det vigtigt at underlaget er jævnt og at sækkene ikke stables for højt, for at undgå at de skrider.
 • God lagerstyring efter princippet Først ind Først ud, så du opnår en god rotation i produkterne.

Indendørs opbevaring

 • Lageret bør være bygget af robuste materialer (beton, mursten, eller stål) og kun benyttes til gødning.
 • Alle bygninger skal have de rette former for ventilation, så for høje temperaturerkan  undgåes og gasser kan udledes ved brand eller nedbrydning.
 • Gulvet skal være jævnt, tørt og med en plan overflade uden huller.
 • Begræns størrelsen af stakkene i overenstemmelse med national lovgivning (300 tons for ren ammoniumnitrat (> 28% N))

 • Opbevar gødningen mindst en meter fra tagskæg og tagbjælker og  ved sække skal disse også opbevares en meter fra væggene.
 • Hvis du stakker på paller, skal disse stå på et tørt og sikkert underlag. Vær sikker på at pallerne er i god stand og står stabilt.
 • Opbevar ikke bulk produkter, som ikke er inkompatible ved siden af hinanden, f. eks. Urea tæt på ammonium nitrat baserede gødninger. Hold dem hver for sig. (Se kompabilitets matrixen og Gødningens fysiske egenskaber)
 • Ved indendørs opbevaring anbefaler vi at sækkene stables i form af max tre sække i højden.
 • Hold gødningen på afstand af brandbare materialer. Sørg for en sikkerhedsafstand på mindst 10 meter mellem sådanne materialer. De fleste kvælstofholdigegødninger indeholder nitrater, som nedbrydes ved opvarmning. Hermed udvikes nitrøse gasser allerede ved  150 grader C. Nogle produkter kan endda udvikle kuldioxid (CO, CO2) eller svovldioxid.

 

Opbevaring af flydende gødning

Opbevaringskravene afhænger af gradering,  topografien og logistikken. Placering af opbevaringstanke til flydende gødning:

 • Tank fundamentet skal være fladt beton på et solidt bærelag.
 • Alle anlæg skal være mere end 10 m. væk fra vandløb (AIC)
 • Sørg for at udarbejde en beredskabsplan i tilfælde af udslip
 • Kontakt Yara Danmark for flere råd til opbevaring af flydende gødning.

 

Listen to "Korrekt opbevaring og håndtering opretholder gødningens kvalitet" on Spreaker.

 

FERTILIZERS EUROPE: regler og anbefalinger for opbevaring og håndtering af gødning

 

Er du interesseret i mere information?