Artikler
juni 01, 2023

Godt landmandskab rækker langt ind i fremtiden

Af: Jens Jakob Larsen, Kommerciel Direktør, Yara

Optimering af gødskningen med brug af Atfarm kan bruges til at sikre en lang række fordele for både afgrødeensartethed, udbytte og kvalitet.


Velkommen til Vækstaktuelt, hvor du som altid kan dykke ned i en række spændende artikler, hvor vores egne agronomer og flere progressive landmænd deler ud af deres viden om interessante aktuelle emner. Er regenerativt landbrug svaret på fremtidens måde at  dyrke på? Eller er der snarere tale om et nyt ord for det gammelkendte begreb ”Godt landmandskab”? Begrebet som igen bygger på et  eget gammelt princip om, at man som landmand skal levere jorden videre til fremtidige generationer i en bedre stand, end man overtog  en. Læs med, når vi ser nærmere på det populære tema.

Gentagne høje udbytter, som vi ser det bl.a. på Lollands og Falsters gode jorde, kan medføre faldende fosfor- og kalital, hvis ikke der er tilstrækkeligt fokus på at erstatte det fraførte. Vi har talt med en planteavlsrådgiver om de faldende fosfortal og hans anbefalinger.

Biostimulantprodukterne YaraVita SEEDLIFT og YaraVita OPTITRAC i kombination er afprøvet i kartofler i Brønderslev med et  nettomerudbytte på hele 7.706 kr./ha. Desuden er YaraVita OPTITRAC afprøvet i Landsforsøg med meget pæne nettomerudbytter, hvilket understreger biostimulanternes potentiale.

Vi har talt med en landmand, som efter kun få års gode erfaringer med Atfarm nu vælger at graduere på størstedelen af bedriftens knap 800 ha. Optimering af gødskningen med brug af Atfarm kan bruges til at sikre en lang række fordele for både afgrødeensartethed,  udbytte og kvalitet.

Den viden, vi opnår gennem vores forsøg og afprøvninger, er medvirkende til, at vi kan optimere vores produkter, så de leverer endnu større effekter på vigtige parametre såsom udbytte, kvalitet og dyrkningssikkerhed.

Vi håber, du får glæde af den nye viden, vi præsenterer i bladet og hører gerne fra dig, hvis noget af det, du læser, giver anledning til spørgsmål, kommentarer eller forslag.

God læselyst!