Valg af NPK gødning - Johan Levy, Kalsbøl Gods

Johan og Michael Levy ejer og driver Kalsbøl Gods ved Juelsminde. De to brødre har drevet godset siden 1996 og det har været i familiens eje siden 1895. Driften består af 700 hektar ren planteavl med et varieret sædskifte. Vi har taget en snak med Johan Levy om Valg af NPK gødning (se video) samt om tankerne bag planteavlsdriften på Kalsbøl Gods.

YaraMila NPK giver resultater

YaraMila NPK giver dig de bedste forudsætninger

En NPK-gødning tilfører i sagens natur kvælstof, fosfor og kalium og ofte også andre næringsstoffer. Når man bruger NPK-gødning tilfører man altså afgrøden de tre makronæringsstoffer, som i høj grad bortføres med høst af afgrøden. Dermed er man sikret at afgrøden har de essentielle næringsstoffer tilgængeligt i vækstsæsonen.

Læs mere om YaraMila NPK