Hvor ensartet spreder du?

Med Yaras spredesæt får du svar på om du opnår en optimal spredning. Herunder har vi lavet et eksempel på hvad det koster hvis spredningen ikke er udført optimalt. Eksemplet er beregnet med udgangspunkt i en afvigelse fra standarden - variationskoefficient (VK) på 10, et udbytte på 80 hkg/ha og en vinterhvede pris på 140 dkr pr. 100 kg. Middelværdien er anvendt i udbyttetab.

VK på markniveau Udbyttetab i % Kr/ha (difference til VK 10)
10 0 0
15 0,5 56,-
20 1,0 - 1,5 140,-
25 1,5 168,-
30 2,4 358,-

Yaras gødninger er alle testet i spredehal til under VK 10 på 36 meter. Under praktiske forhold i marken er det dog sjældent muligt at opnå dette og vores erfaringer siger at et tilfredsstillende resultat ligger på mellem 10 og 15 %.

Bruger du spredebakker og vil du udregne din variartionskoefficient? 

Udregn variationskoefficient

 

Er du interesseret i mere information?